top of page
kvinnliga ingenjörer i cogigs talangprogram female technical engineer

FÖR STUDENTER

ANSÖKNINGSPROCESSEN

För att säkerställa att vi väljer ut de ingenjörsstudenter med högst potential att bli framgångsrika i en specialistroll använder vi en vetenskaplig urvalsprocess baserad på en meritokratisk bedömning. Vi tror dock att drivkraft och intresse är en av de viktigaste aspekterna av ansökan – så var inte rädd för att söka!

ansökningsprocessen i cogigs talangprogram female technical engineer

ANSÖKAN

LOGISKT TEST

PERSONLIGHETSTEST

BEDÖMNING

ANTAGNINGSBESKED

ANSÖKAN TILL NÄSTA ÅRS FEMALE TECHNICAL ENGINEER
ÖPPNAR DEN 3 FEBRUARI 2025

1. ANSÖKAN

Se till att ditt CV är helt uppdaterat och att du lyfter fram eventuella erfarenheter inom teknisk problemlösning. Istället för ett personligt brev kommer du att svara på två enkla frågor om din erfarenhet och ditt intresse för teknik, samt var du ser dig själv professionellt om 3-5 år.

kvinnliga ingenjörsstudenter på partnerbesök i sverige hos boliden

2. LOGISKT TEST

Du kommer att genomföra ett test i logiskt resonemang i Alva Labs-plattformen. Genom testet kan vi undersöka din förmåga att resonera och dra logiska slutsatser från mönster av varierande komplexitet, vilket enligt forskning visar sig kunna förutsäga analys-och problemlösningsförmåga.

3. PERSONLIGHETSTEST

Du kommer också att genomföra ett personlighetstest som en del av ansökningsprocessen. Det finns två anledningar till detta; Det är ett utmärkt tillfälle för dig att få prova på och lära dig mer om dig själv. Vi kan också se hur din personlighet matchar en profil av personlighetsdrag som vanligtvis ses hos framgångsrika ingenjörer. Om du blir uttagen till programmet får du chans att djupdyka ytterligare i detta.

4. BEDÖMNING

Efter att ha skickat in din fullständiga ansökan och båda psykometriska testerna kommer våra rekryterare på CoGig att bedöma din ansökan utifrån meriter, testresultat och framför allt ditt intresse för teknik och partnerföretagen.

5. ANTAGNINGSBESKED

Ansökningsperioden stänger den 5 mars 2025. Antagningsbesked ges per telefon till de som har valts ut till programmet. Om du inte har blivit antagen får du besked via e-post senast den 19 mars.

OM DU INTE BLIR ANTAGEN TILL ÅRETS PROGRAM

Tyvärr kan vi inte ta emot alla sökande till programmet, men misströsta inte. Du har möjlighet att söka programmet till och med sista året av din utbildning och kan söka något av våra andra talangprogram; Female Leader Engineer och Female Tech Engineer. Läs mer om våra andra utvecklingsprogram nedan.

bottom of page