top of page

Villkor för vår webbplats

De eventuella åsikter som ges uttryck för på CoGig skall ses som författarnas egna och inte nödvändigtvis deras arbetsgivares/uppdragsgivares.

Webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser på Internet som drivs av tredjepart och kommer från tillfälle till annan att tillhandahålla material tillhörande tredjepart.

Varje omnämnande på webbplatsen av produkter eller tjänster som tillhandahålls av tredjepart är endast i informationssyfte och utgör inte en rekommendation av CoGig och vi tar inget ansvar för dessa produkter eller tjänster.

Webbplatsanvändarens förehavanden med tredjeparter, som nämnts på cogig.se är enbart mellan användaren och tredjeparten och enligt de villkor, sekretesspolicy eller garantier förenade med dessa affärer. Användarens användning av en tredjeparts webbplats är på användarens egen risk och, som angivits ovan, utan garantier eller juridiskt ansvar av något slag från CoGig.

 

Allt material på webbplatsen är skapat endast i informationssyfte och är vare sig avsett som eller ska tolkas som råd. När CoGig har skapat information på webbplatsen har vi försökt att vara så korrekta som möjligt. Men webbplatsen ger inga garantier eller löften om riktig, aktuell eller fullständig information när det gäller försäljning av våra tjänster eller speciella omständigheter som kan vara unika för vissa användare av denna webbplats.

Det kan finnas information som visas på denna webbplats som kan innehålla tekniska fel eller skrivfel. Ändringar görs regelbundet och dessa förändringar kanske inte kommer med i det material som visas på denna webbplats i samma stund som de sker.

Även om vi försöker att hålla webbplatsen uppdaterad, ska under inga omständigheter CoGig hållas ansvariga för eventuella fel eller brister när det gäller upplysningar på denna webbplats.

Dessutom frånsäger sig CoGig ansvaret för (a) fel som orsakas av webbplatsens användare, inklusive men inte begränsat till, felaktiga eller ofullständiga uppgifter och (b) alla skador, inklusive indirekta, särskilda, tillfälliga, monetära och följdskador som på något sätt är relaterade till användningen av webbplatsen.

Under inga omständigheter kommer CoGig vara ansvarig för någon handling eller försummelse av tredjepart, som till exempel finansiella institutioner, betalningssystem, kreditkortstjänsteleverantörer eller leverantören av teletjänster, Internet, datorutrustning eller programvara, eller för omständigheter utanför vår kontroll, inklusive (men inte begränsat till) brand, översvämning eller annan naturkatastrof, krig, upplopp, strejk, terroristdåd, handling av civil eller militär myndighet, fel på programvara och/eller datorutrustningen, datavirus, eller fel eller avbrott i el-, tele- eller andra tjänster.

CoGig ska inte ha något ansvar för följdskador, indirekta skador, monetära skador, särskilda skador eller andra skador som drabbat någon part (oavsett om dessa parter har informerats om risken för sådana skador eller ej) till följd av användning eller oförmåga att använda denna webbplats. Användaren samtycker till att inte hålla CoGig ansvariga för någonting som rör användningen av webbplatsen.

bottom of page