top of page

Rutin för behandling av personuppgifter 

CoGig AB

Female Leader Engineer

Female Technical Engineer

Female Tech Engineer

 

Bakgrund och syfte 

Denna rutin beskriver hur CoGig AB hanterar personuppgifter, i vilka fall personuppgifter samlas in, hur de lagras, vem som har tillgång samt hur länge uppgifterna sparas inom organisationen.  

CoGig AB är ansvarig för talangprogrammen Female Leader Engineer, Female Techincal Engineer och Female Tech Engineer. Därav är hanteringen av personuppgifter i samband med de tre talangprogrammen desamma som för CoGig. 

Vid frågor om behandling av personuppgifter, var vänlig vänd dig till hello@cogig.se.

Policyn är senast uppdaterad 2023-07-03.

 

Personuppgiftsansvar

CoGig AB är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter på vår hemsida och i vår verksamhet. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att vi måste se till att du som besökare och/eller kund är medveten om att vi samlar in dina personuppgifter, hur vi gör det och varför. Vi ser bland annat till att du kan begära att få dina uppgifter ändrade, begära ut de uppgifter vi har om dig eller använda rätten att bli helt raderad från våra system.

 

Varför behöver vi din information?

CoGig AB vill alltid ge dig maximalt med värde när du besöker oss eller är kund. Det handlar till exempel om att ge dig relevant och värdefull information. Personuppgifter och cookies som du ger ifrån dig hjälper oss att ge dig en mer personlig upplevelse och även föreslå mer relevant innehåll och relevanta erbjudanden till dig.

CoGig AB samlar även in och använder dina personuppgifter enligt ovan för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden, produkter och tjänster för dig som är kund.

Vi använder också informationen i marknadsföringssyfte för att informera dig om tjänster från oss samt erbjuda till exempel guider och nyheter som vi, baserat på vad vi vet om dig, bedömer att du kan ha ett intresse och behov av.

 

Vilka uppgifter samlas in i vilka sammanhang?
Beroende på i vilken situation du kommer i kontakt med CoGig eller våra talangprogram så kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier:

Ansökan till jobbannons

När du skickar in din ansökan samtycker du till att CoGig AB behandlar och lagrar dina personuppgifter, samt övrig information du lämnar i och med din ansökan, enligt nedan.

CoGig AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

CoGig AB kommer att lagra dina personuppgifter i upp till ett år. Uppgifterna sparas för att kunna behandla din ansökan samt för ansökningsstatistik. När du ansöker ges du också möjligheten att tacka ja till att dina uppgifter personuppgifter inklusive CV sparas för att kunna uppmärksamma dig på framtida karriärmöjligheter.

 

Ansökan till Talangprogrammen 

När du skickar in din ansökan samtycker du till att CoGig AB behandlar och lagrar dina personuppgifter, samt övrig information du lämnar i och med din ansökan, enligt nedan.

CoGig AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

De personuppgifter och den informationen som du delar med CoGig AB via rekryteringsverktyget TeamTailor i och med din ansökan till något av de tre talangprogrammen kommer att vara tillgängliga för utvalda representanter på partnerföretagen för respektive program fram till ett år efter avslutat program.

Partnerföretagen har tillgång till personuppgifterna för att kunna nå ut till ansökande med information om karriärmöjligheter och rekryteringsevent.

För respektive program är det olika partnerföretag som kommer ha tillgång till dina uppgifter. För en komplett lista på vilka partnerföretag som är anslutna till talangprogrammen hänvisar vi till följande hemsidor:

www.femaleleaderengineer.se

www.femaletechengineer.se

www.femaletechnicalengineer.se

CoGig AB kommer att lagra dina personuppgifter i upp till ett år när du ansökt till något av talangprogrammen. Uppgifterna sparas för att kunna behandla din ansökan samt för ansökningsstatistik. När du ansöker ges du också möjligheten att tacka ja till att dina uppgifter personuppgifter inklusive CV sparas för att kunna uppmärksamma dig på framtida karriärmöjligheter, samt inbjudningar till event och information om talangprogrammens vidareutveckling. 

Om du har några frågor angående hur dina personuppgifter hanteras, om du vill ändra dessa eller om du vill att vi raderar dem är du välkommen att kontakta hello@cogig.se.   

 

Om din vän tipsar oss om dig

Om någon tipsar oss om dig kommer vi att använda dina personuppgifter för att nå ut till dig för att informera om ett talangprogram eller en jobbmöjlighet och uppmana dig att söka. Vi har följande information om dig: namn, e-mail, skola, inriktning och årskurs eller nuvarande arbetsplats. Denna information kommer att användas för statistik och därefter raderas.   

 

CoGigs affärsnätverk

Om du bli antagen som deltagare i något utav de tre talangprogrammen kommer du att bjudas in till CoGigs affärsnätverk. För upprätthållande av medlemskapet kommer vi att fortsätta lagra de personuppgifter vi fick i samband med din ansökan. Om dina personuppgifter ändras uppmanar vi dig att höra av dig till hello@cogig.se med uppdaterade uppgifter, så att även framtida inbjudningar till event och dylikt når dig. Om du vill gå ur alumninätverket och vill att dina uppgifter raderas från vårt system uppmanar vi dig att höra av dig till hello@cogig.se.

Du kan även bli inbjuden till CoGigs affärsnätverk om du i samband med en rekrytering har ansökt och vi har haft samtal med dig.

 

Uppgifter du väljer att delge oss

Det huvudsakliga sättet för oss att få in uppgifter är att du själv ger dem till oss via ett formulär i samband med en ansökan till jobb eller talangprogram eller inbjudan till event eller samarbetsmöjlighet. Du kan alltid i efterhand be oss ändra uppgifter, delge dig dina uppgifter eller ta bort dig helt från våra databaser.

Vi samlar även in uppgifter via så kallade “cookies” på våra hemsidor CoGig.se, femaleleaderengineer.se, femaletechengineer.se och femaletechnicalengineer.se. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk och som primärt används för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att med automatik kunna anpassa vad som syns på en webbplats baserat på besökarens val.

Cookies gör bland annat att vår webbserver känner igen dig och automatiskt kan anpassa sidan utifrån dina val, vilket sparar tid och ger en smidigare användarupplevelse.

Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt. Du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies. Nedan följer några exempel på hur du gör för respektive webbrowser.

  • Chrome

  • Safari

  • Internet Explorer

 

Om du väljer att blockera cookies kan detta försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.

Kontakt baserat på legitimt intresse

Du kan finnas med i vår databas för marknadsföring baserat på din yrkesroll och/eller den arbetsgivare du representerar. Hanteringen av dina kontaktuppgifter baseras på det som i GDPR kallas för legitimt intresse. Det innebär att vi bedömt att det finns ett ömsesidigt intresse/behov för oss att erbjuda just dig våra produkter och tjänster, och att det motiverar att vi samlar in och sparar dina uppgifter. Utifrån denna intresseavvägning har vi hämtat in dina kontaktuppgifter från publikt tillgängliga platser, till exempel ditt företags hemsida. Uppgifterna använder vi för att via utskick kontakta dig. Du kan enkelt avregistrera dig från framtida utskick eller be oss att ta bort dig helt från våra databaser.

Vilka system hanterar uppgifterna?

CoGig AB använder sig av ett antal olika system för att hantera personuppgifter. Vi ser regelbundet över systemen utifrån de krav vi ställer för att hantera personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Om du själv har initierat kontakt med oss, till exempel genom att ladda ned en guide, sparar vi dina uppgifter tills du eller vi vill avsluta kontakten. Du gör enklast detta genom att klicka på länken längst ned i våra utskick.

Om vi har initierat kontakten lagras din data så länge vi bedömer att det finns ett ömsesidigt intresse för detta. Vi går regelbundet igenom vår databas och raderar kontakter som inte visar ett intresse vid kontakt, till exempel som under en period inte öppnat mail de får skickade till sig.

Ändringar eller tillägg till personuppgiftspolicyn

Vår personuppgiftspolicy kan komma att ändras i framtiden, exempelvis om det sker lagändringar. Du finner alltid den aktuella versionen på denna sida så att du lätt kan hålla dig uppdaterad.

Frågor angående personuppgiftspolicyn?

Om du har frågor eller synpunkter rörande CoGig ABs informationshantering och vår personuppgiftspolicy är du varmt välkommen att höra av dig.

Detsamma gäller om du vill be oss ändra dina uppgifter, få dem utlämnade eller be oss ta bort dig helt från våra databaser. Kontakta oss på hello@cogig.se.

bottom of page