top of page
female technical engineer, partnerskap i programmet

FÖR FÖRETAG

PARTNERSKAP I PROGRAMMET

LETAR NI EFTER ETT NYTT SÄTT ATT HITTA TALANGER?

Som partner till ett av våra tre talangprogram Female Technical Engineer, Female Leader Engineer och Female Tech Engineer erbjuds du en unik möjlighet att attrahera och rekrytera kvinnliga och icke-binära ingenjörer noggrant utvalda för sin kompetens och sitt intresse.

TRÄFFA VÅRA PARTNERS

STEG FÖR STEG

Nedan kan du läsa mer om de huvudsakliga aktiviteterna som ingår i programmet och din roll som partner. Den gemensamma nämnaren för alla aktiviteter är betoningen på att nätverka och utforska möjliga matchningar för din organisation bland deltagarna.

På Inspirationsdagen får ni träffa de 40 deltagarna för första gången och lära känna dem genom er egen mini-workshop. Ni får även chansen att utvärdera deltagarna under en case-övning. Detta ger dig en överblick över deltagarnas förmåga att lösa problem och samarbeta med andra.

female technical engineer inspiration day med företag
citattecken
citattecken

Vi vill skapa en arbetsplats som uppmuntrar till nytänkande, där alla får plats. Ökad jämställdhet och mångfald är därför viktigt för oss i vårt arbete att bli det mest lärande bolaget i branschen. Därför är vi med i Female Technical Engineer

Jenny Edfast
VD, Rejlers

VÅRT ERBJUDANDE

Talangprogrammen är en del av CoGigs tjänster som People Partner. Vi gör vårt bästa för att sätta oss in i era behov och utmaningar för att kunna stödja er i att attrahera och rekrytera de bästa talangerna. Som partner i ett av våra talangprogram får du möjlighet att:

REKRYTERA DE BÄSTA TALANGERNA

Under programmet får du möjlighet att bygga upp ett nätverk av kvinnliga och icke-binära ingenjörsstudenter och presentera din organisation på ett unikt sätt. Detta ger dig en bra utgångspunkt för att attrahera och rekrytera talanger med potential att bli framtidens tekniska innovatörer.

SÄTT EN PERSONLIG TOUCH PÅ ERT EMPLOYER BRAND

Programmet marknadsförs både personligen, via sociala medier och nätverk på alla tekniska universitet i Sverige. Den största skillnaden mot andra initiativ för employer branding är att programmet betonar personliga relationer som gör att du kan bygga och underhålla ett långsiktigt nätverk.

BIDRA I JÄMSTÄLLDHETSFRÅGAN

Du ses tillsammans med CoGig när vi arbetar för ökad jämställdhet. En stor del av dagens studenter, både män och kvinnor, föredrar att arbeta på företag som är engagerade i jämställdhetsfrågan.

BYGG EN PIPELINE AV KANDIDATER

Som partners får du utöver den personliga kontakten med deltagarna även genom vår rekryteringsplattform tillgång till alla studenter som sökt till programmet. Detta ger dig en möjlighet att bygga en mångfaldig pipeline med kandidater med en mix av kompetenser för framtida rekrytering.

Letar du efter mer seniora profiler att rekrytera eller vill du utöka ditt nätverk av kvinnliga och icke-binära ingenjörer för framtiden? Som din People Partner har CoGig flertalet beprövade och framgångsrika koncept för att hjälpa ert företag att attrahera, rekrytera och behålla talanger inom ledarskap, tech och andra tekniska specialistområden.

FEMALE TECH ENGINEER AND FEMALE LEADER ENGINEER

Letar du efter andra talanger som riktar in sig mot ledarskap eller tech? Kika på våra andra två talangprogram - Female Tech Engineer och Female Leader Engineer.

bottom of page